Úvod do hermeneutiky eBook

Fatimma.cz Úvod do hermeneutiky Image

INFORMACE

Hledáte knihu Úvod do hermeneutiky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Jean Grondin? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Úvod do hermeneutiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,65 MB

ISBN: 8086005437

POPIS
Nejvýznamnější kniha kanadského představitele soudobé hermeneutiky, která shrnuje vývoj metody porozumění od pozdní antiky až po dnešní diskusi o problematice interpretace a mezikulturního dorozumění. Zvláštní pozornost věnuje hermeneutice Heideggerově a Gadamerově.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Hermeneutika - Univerzita Karlova
Hermeneutika (z řeckého herméneuein = vykládat, překládat, vyložit) je filologická a filosofická nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, zejména náboženských (), právních (výklad práva) a filosofických.V širším významu se používá i pro výklad uměleckých děl (Wilhelm Dilthey), případně i porozumění struktury lidského bytí na světě ...
hermeneutika - ABZ.cz: slovník cizích slov
Religionistika (z latinského slova religio) je věda, která se zabývá studiem náboženství.Jejím předmětem není rozhodování o pravdivosti jednotlivých náboženství, nýbrž popis a klasifikace jednotlivých náboženských skutečností i celých náboženských systémů.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY