Obchodní zákoník eBook

Fatimma.cz Obchodní zákoník Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Obchodní zákoník! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Obchodní zákoník a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Obchodní zákoník.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,96 MB

ISBN: 9788071799924

POPIS
obchodní věstník • státní podnik • formuláře na zápis do obchodního rejstříku • odměna likvidátora • úroky a poplatek z prodlení • oběcně prospěšné společnosti • nadace a nadační fondy • evropská společnost • evropské hospodářské zájmové sdružení • evropská družstevní společnost
STÁHNOUT ČÍST
Občanský zakoník - 89/2012 Sb. | Zákony.centrum.cz
Oddíl 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory § 1820 - Sdělení před uzavřením smlouvy § 1821 § 1822 - Obsah smlouvy § 1823 - Závazky ze smluv o poskytování služeb § 1824 § 1825 § 1826 § 1827
Obchodní zákoník - Portál POHODA
Právní úprava obchodní firmy v NOZ. Právní úprava obchodní firmy je obsažena především v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ"). Podle ustanovení § 423 odst. 1 NOZ je obchodní firmou „jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku."
SOUVISEJÍCÍ KNIHY