Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem eBook

Fatimma.cz Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,76 MB

ISBN: 9788075022073

POPIS
Publikace přináší srozumiltený a přehledný komentář nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Výklad vychází z důvodové zprávy k zákonu a z praktických zkušeností autora s aplikací předchozího zákona o přestupcích.
STÁHNOUT ČÍST
Problematické otázky odpovědnosti právnických osob za přestupky...
Přijetí zákona o odpovědnosti za přestupky, který na rozdíl od dosavadního přestupkového zákona upravuje i správněprávní odpovědnost GRYGAR, Tomáš. \textit{Problematické otázky odpovědnosti právnických osob za přestupky v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich} [online].
Řízení o přestupcích a sankce za přestupky... | BusinessInfo.cz
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou. Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami. Helena Kučerová, Pavel Mates, Eva Horzinková, Ladislav Ocelák. měkká vazba.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY