Outsourcing ve firmě eBook

Fatimma.cz Outsourcing ve firmě Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Outsourcing ve firmě! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Outsourcing ve firmě a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Outsourcing ve firmě.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,85 MB

ISBN: 8025118078

POPIS
Kniha zasvětí manažery, vlastníky firem a studenty ekonomických oborů do problematiky podnikového řízení pomocí strategie „vyrob nebo kup“. Autoři ji napsali osvědčeným způsobem „krok za krokem“ a vedle teoretických základů kladli důraz na zobecnění reálných příkladů z podnikové praxe. Cílem publikace je vyjasnit manažerům firem nás-ledující otázky: Proč se vůbec otázkou outsourcingu zabývat? Jedná se o metodu využívanou převážně ve velkých podnicích? Jaké je místo outsourcingu ve strategiích malých a středních podniků? Pro jaké oblasti podnikání je outsourcing vhodný? Jak řídit outsourcingový projekt? Součástí publikace jsou případové studie z českých podniků.
STÁHNOUT ČÍST
Outsourcing výroby ve firmě BAEST, a.s. - vse.cz
Outsourcing ve firmě Truck - Expert, s.r.o. Informace o vysokoškolské kvalifikační práci Název práce: Outsourcing ve firmě Truck - Expert, s.r.o. ... Description of actual system of outsourcing in the Truck Expert, structured interviews with managers of the company. The advantages and disadvantages of the business activities.
Outsourcing ve firmě - Jiří Rydval; Petra Rydvalová ...
Outsourcing IT od nás = Profesionální IT Pokud se rozhodnete pro komplexní outsourcing, máte následující výhody: Profesionalita Správu provádějí kvalifikovaní odborníci. Pracují v týmu, což znamená značně kvalitní informační zázemí. Administrátoři mají zkušenosti z více oborů a firem, které mohou použít právě pro Vás.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY