Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2012 eBook

Fatimma.cz Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2012 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2012? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2012.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,62 MB

ISBN: 9788080579562

POPIS
Ministerstvo financií SR s účinnosťou od 1. 1. 2012 (resp. 31. 12. 2011) novelizovalo takmer všetky opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií (účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, medzi ktoré patria občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, strany a politické hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti) v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva.Preto sme spracovali úplné znenia novelizovaných opatrení a zaradili ich (spolu s opatrením upravujúcim prechod z JÚ do PÚ a naopak) do prvej (Podvojné účtovníctvo), resp. druhej (Jednoduché účtovníctvo) časti publikácie Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2012.Do tretej časti publikácie sme zaradili zákon o účtovníctve v znení novely, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2012, a usmernenia Daňového riaditeľstva SR k novelám zákona o účtovníctve.Vzhľadom na to, že za každým novelizovaným ustanovením príslušného opatrenia či zákona je v rámiku uvedené pôvodné znenie, túto publikáciu možno použiť aj pri účtovnej závierke za rok 2011.Publikácia „Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2012“ by nemala chýbať na stole žiadneho účtovníka organizácie, ktorá nie je založená alebo riadená na podnikanie.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2012 ...
Kniha Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2016 iba za 5,30 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek - zmeny pre ...
Podnikateľská činnosť a zdaňovanie príjmov je problematika, ktorá sa dotýka nielen podnikateľských subjektov, ale aj niektorých neziskových účtovných jednotiek. Daňová povinnosť a s ňou spojená potreba zostavovania daňového priznania závisí od charakteru transakcií, ktoré sa za účtovné obdobie v neziskovej účtovnej jednotke uskutočnili.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY