Evropská unie - Evropská integrace a bankovnictví eBook

Fatimma.cz Evropská unie - Evropská integrace a bankovnictví Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Evropská unie - Evropská integrace a bankovnictví! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Evropská unie - Evropská integrace a bankovnictví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Evropská unie - Evropská integrace a bankovnictví.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,36 MB

ISBN: 8072262114

POPIS
Nahrazení národních měn členských států Evropské unie jednotnou měnou se zapíše jako jedna z nejvýznamnějších měnových událostí tohoto století, jejíž dopad lze již dnes hodnotit jako globální v celosvětovém měřítku. EU se pravděpodobně stane novým faktorem ovlivňujícím světovou ekonomiku. Tato publikace si klade za cíl přiblížit problematiku finančních trhů a bankovnictví v souvislostech procesu evropské integrace, spolu se současnými fakty, či v budoucnu očekávanými trendy. Obsahuje specifikaci významných finančních trhů a slouží jako prostředek k dokreslení evropských integračních procesů a zvláště pak pro pochopení procesu vzniku Evropské měnové unie. Změny v procesu regulace bankovního sektoru směřují k maximální liberalizaci, k postupné unifikaci služeb a konkrétních produktů při současném růstu konkurenceschopnosti a stability. Proto byly Evropskou komisí postupně vydávány tzv. bankovní směrnice, jejichž účelem bylo zdůraznit a sjednotit integraci trhů a vývoj služeb poskytovaných jak v rámci společenství, tak postupně i mimo něj.Jedním z nedůležitějších úkolů, před kterými stojí naše demokracie, je bezesporu plnohodnotné začlenění do evropských struktur. Jaké úkoly před nás tento proces postaví ukáže blízká budoucnost a zaleží nejen na našich politicích, diplomatech, bankéřích a kapitánech průmyslu, ale na každém z nás, jak v tomto procesu obstojíme. Kniha je jednou ze sedmi z tzv. řady EU – vstup do Evropy se stává stále hmatatelnější skutečností a vyvolává řadu otevřených otázek v oblasti ekonomiky, obchodu, práva, marketingu ad. Na požadavek jejich komplexnějšího zpracování reagovali autoři – odborníci z vysokých škol v Brně a následně potom i vydavatel – Computer Press a.s.
STÁHNOUT ČÍST
Evropská unie - Evropská integrace a bankovnictví - Miloš ...
Evropská úmluva o obchodní arbitráži: 11.02.1964: 296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím: 01.01.2008: 550/1992 Sb. Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech ...
Evropská integrace
Evropská integrace je „proces vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy". Toto politické, zákonodárné i ekonomické sbližování začalo brzy po druhé světové válce a znamená, že jednotlivé členské státy přenášejí některé své kompetence na společné instituce. Hlavními institucemi tohoto procesu jsou Evropská unie a Rada Evropy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY