Latinská syntax pro teology eBook

Fatimma.cz Latinská syntax pro teology Image

INFORMACE

Hledáte knihu Latinská syntax pro teology? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Josef Šimandl? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Latinská syntax pro teology.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,82 MB

ISBN: 9788024632629

POPIS
Učební text, vycházející z mnohaletých výukových zkušeností, navazuje na Šlesingerovy Základy latinského jazyka pro posluchače teologie (Karolinum) a vytváří potřebný mezistupeň k četbě textů z oboru teologie; jejich různé typy, nejvíc známé texty liturgické, jsou bohatě zastoupeny v příkladových větách. Gramatické výklady pokrývají dvousemestrální kurz (stavba věty jednoduché: významy pádů, infinitivní vazby, participia – stavba souvětí: druhy vedlejších vět, souřadné spojování a hypersyntax) a nabízejí praktickou gramatickou příručku pro budoucí četbu. Citujeme jeden z posudků: Autor „má vzácný dar i při složitějších výkladech studenta opravdově zaujmout. Šimandlova práce je kvalitní, hodnotná a obsahuje celou řadu inovativních prvků. Tak máme před sebou vzorovou učebnici, která má plnou šanci být přijata s nejvyšší pozorností.“
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Latinská syntax pro teology - Josef Šimandl | Knihy ...
Přecechtělová, Latina nejen pro teology - Plátová, Latinská syntax, in: AVRIGA - ZJKF XLVI (2004), str. 78 - 81. Markéta Klosová: „ Addenda vestibuli", základní gramatické tabulky a opakovací cvičení s klíčem, II. díl praktické učebnice latiny pro studující historických oborů „Vestibulum".
Zaklady latinskeho jazyka | Sleviste.cz
J. Plátová, Latinská syntax pro posluchače bohosloveckých fakult, Olomouc 2002, 110 str. ISBN 80-244-0601-2 Oponentní posudky na projekt COST (LD13043) Slovník středověké latiny v českých zemích - Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum 2013; 2014
SOUVISEJÍCÍ KNIHY