Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů eBook

Fatimma.cz Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů Image

INFORMACE

Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloš Hammer. Přečtěte si s námi knihu Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,11 MB

ISBN: 9788073002312

POPIS
Čtenáři se dostává do rukou odborná kniha, která je u nás ojedinělá svým obsahem a rovněž v dostupné zahraniční literatuře nemá podobný vzor. Kniha si klade za cíl přiblížit a objasnit široké technické veřejnosti a především pracovníkům zaměřeným na diagnostiku elektrických strojů některé metody umělé inteligence, ukázat na konkrétních příkladech vybrané možnosti její aplikace v diagnostice elektronických strojů točivých a netočivých a takto přispět k rozvoji technické diagnostice. Knihu mohou také využívat též studenti magisterských a doktorských studijních programů na vysokých školách s techickým zaměřením. Kniha v žádném případě není učebnicí metod umělé inteligence a nelze ji také považovat za uzavřenou a ucelenou publikaci o aplikaci umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů.Miloš Hammer
STÁHNOUT ČÍST
ABZ slovník českých synonym - on-line hledání
Metody umělé inteligence v diagnostice(…) w serwisie NokautRozrywka.pl! Opis Novodobá věda demonstruje, že složitost jevů reálného světa s mnoha vazbami mezi objekty se neustále zvětšuje a vzniká snaha se s ní vyrovnat adekvátními postupy.
Metody umělé inteligence v geoinformatice
V oblasti elektrických strojů se dnes řeší různé problémy, na některých pracovištích je velká pozornost věnována otázkám technické diagnostiky. Z výše uvedeného je zřejmá motivace autora knihy při koncipování jejího obsahu. Kniha je zaměřena na metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY