Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti eBook

Fatimma.cz Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,96 MB

ISBN: 9788073254001

POPIS
Výzkum v oblasti politické komunikace, zejména v souvislosti s ověřováním teorie framingu (rámování), je v České republice opravdu na počátku. O možném účinku rámů (do kterých jsou zpravodajská sdělení zabalena) na formování politických postojů veřejnosti toho zatím víme poměrně málo. Autorka se proto pokouší zaplnit mezeru v této oblasti a přináší první ucelený náhled na teoretické vymezení framingu a jeho komplexní charakter v procesu politické komunikace. Představuje ucelenou metodologii jeho výzkumu a v rámci případové studie testuje potenciální účinek rámování na politické chování veřejnosti.V knize lze najít odpovědi na otázky: Jak je definován a jak se projevuje framing v politické komunikaci? Co je podstatou zpravodajského framingu? Jak média vytváří rámy, do kterých zabalují svá sdělení? Jak mohou tyto rámy působit na politické chování diváků televizního zpravodajství? Jaké existují metodologické postupy pro vymezení a testování jejich účinku?
STÁHNOUT ČÍST
(PDF) Politická informovanost občanů - teorie, měření a role při...
Vaše Zpravodajství, Praha. 74 likes. Naší filozofií je vyhnout se budování komplikovaných sítí obchodních zástupců a shromažďování tipařů, proto...
postoj - Wikislovník
o politických stranách a politických hnutiach. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone V oznámení sa uvedú identifikačné údaje členov prípravného výboru v rozsahu podľa § 6 ods. 3, navrhovaný názov strany a jeho skratka, ak sa má používať, a deň začatia zbierania...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY