Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva eBook

Fatimma.cz Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva Image

INFORMACE

Hledáte knihu Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Jarmila Szilasiová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,58 MB

ISBN: 9788070978696

POPIS
Vysokoškolský učebný text „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva, predstavuje prvú učebnicu špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva vydanú počas existencie Neurologickej kliniky LF UPJŠ.Učebné texty majú rozsah 232 strán, sú rozdelené do 28 kapitol, ktoré podávajú základné definície, stručnú etiopatogenézu, najnovšiu klasifikáciu, diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu najdôležitejších neurologických nozologických jednotiek a syndrómov. Ide o cievne mozgové príhody, traumatické poškodenie nervových štruktúr, neuroinfekcie, nádory nervového systému, bolesti hlavy, demencie, demyelinizačné ochorenia, epilepsie a poruchy spánku, ochorenia extrapyramídového systému, poruchy nervosvalového prenosu, priónové ochorenia, vertebrogénne poškodenie nervových štruktúr, lézie hlavových nervov, myopatie, vrodené vývojové ochorenia nervových štruktúr, neurologické komplikácie reumatologických ochorení, endokrinopátií a diabetes mellitus.Vzhľadom na to, že je učebnica koncipovaná pre študentov zubného lekárstva, zvláštna pozornosť je venovaná niektorým vybraným ochoreniam štruktúr a orgánov dutiny ústnej, dutiny nosovej a prínosových dutín, ktoré majú blízky topoanatomický vzťah k štruktúram centrálneho i periférneho nervovému systému a môžu viesť k závažným neurologickým komplikáciám. Dôraz je kladený aj na akútne, život ohrozujúce neurologické stavy, ich diagnostiku a liečebné postupy.Tieto učebné texty poslúžia ako teoretická báza a pomôcka na lepšie zvládnutie celého rozsahu požadovaného učiva špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie | Knihy ...
Vysokoškolská učebnica „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov všeobecného lekárstva", predstavujú prvú učebnicu špeciálnej neurológie pre študentov všeobecného lekárstva počas existencie Neurologickej kliniky LF UPJŠ.
Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov ...
Vysokoškolská učebnica „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov všeobecného lekárstva", predstavujú prvú učebnicu špeciálnej neurológie pre študentov všeobecného lekárstva počas existencie Neurologickej kliniky LF UPJŠ.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY