Kriminalistická odorologie eBook

Fatimma.cz Kriminalistická odorologie Image

INFORMACE

Kriminalistická odorologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Kloubek. Přečtěte si s námi knihu Kriminalistická odorologie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Kriminalistická odorologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,67 MB

ISBN: 9788073802387

POPIS
Monografie Kriminalistické odorologie shrnuje současné poznatky o této kriminalistické metodě, které byly vědecky prověřeny a zdůvodněny. Kriminalistická odorologie je odvětvím kriminalistické techniky zkoumajícím vznik, fyzikální vlastnosti a chemické složení pachu osob a věcí s cílem určit jeho skupinovou příslušnost nebo k jeho individuální identifikaci. Skupinová příslušnost nebo individuální identifikace pachu osob a věcí může být v oboru kriminalistiky určována porovnáváním pachových vzorků, u nichž má být potvrzena nebo vyloučena jejich shoda, nebo na základě jejich fyzikálně-chemické analýzy. Kriminalistická odorologie se podílí na plnění jednoho z hlavních úkolů kriminalistiky, kterým je vyhledávat, zajišťovat, zkoumat a využívat kriminalistické stopy a další kriminalisticky významné informace k jejich využití jako soudních důkazů, a to v zájmu rychlého, úplného a objektivního odhalování, vyšetřování a prevence trestných činů.
STÁHNOUT ČÍST
kriminalistická odorologie - Special library ČNB
Kriminalistická odorologie Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Kriminalistická odorologie - Levná Knihovna
Title: Kriminalistická odorologie a možnosti využití práce se psem: Author: Palová, Renata: Advisor: Štefka, Vladislav: Abstract: Cílem této bakalářské práce je vypracovat učební pomůcku pro předmět kriminalistika, se zaměřením na kriminalistickou odorologii a možnosti využití práce se psem.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY