Kukuřice eBook

Fatimma.cz Kukuřice Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kukuřice! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kukuřice a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Kukuřice.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,84 MB

ISBN: 9788086726311

POPIS
Předložená knižní publikace je zaměřena na hlavní užitkové směry kukuřice v ČR - na zrno a siláž, nechybí však ani aktuální informace o dalších formách využití – potravinářského, průmyslového, energetického aj. Autoři - specialisté z brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži (ZVÚ), Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku (VÚP) a dalších pracovišť ji připravili jako užitečnou praktickou pomůcku pro pěstitele, manažery zemědělské prvovýroby, zpracovatelské sféry, zkušebnictví, řídící sféry a zemědělského školství. Kniha vychází z teoretického základu tj. biologické charakteristiky, požadavků, rajonizace kukuřice, navazuje charakteristikou a výběrem odrůd pro jednotlivé užitkové směry, respektující požadavky na výkonnostní a kvalitativní parametry produkce. Racionálním způsobem jsou popsány moderní technologické postupy, včetně popisu a eliminace nejdůležitějších škodlivých činitelů, sklizně a posklizňové úpravy a užití jednotlivých produktů kukuřice. Celkové komplexnosti knihy přispívá významná část, věnovaná zkoušení a výsledkům hodnocení odrůd v celém spektru výrobních oblastí ČR. Atraktivnosti knihy nepochybně přispěje i její bohatá dokumentační výbava.
STÁHNOUT ČÍST
Vařený partikl - Kukuřice Naturál - Vyberte balení: 5 kg ...
Typy kukuřice. Rozlišujeme 5 základních typů kukuřice seté. Reventador (pop corn), Duro (flint) - podobná pop corn kukuřici, ale má větší zrna a je vhodnější do vyšších poloh, Blando - kukuřice na vhodná na mouku (příprava tortil), Dentado - nejrozšířenější typ, převážně jako krmivo pro dobytek, a nakonec sladká kukuřice s velkým množstvím ...
Baby kukuřice Minigold - prodej semen kukuřice k nakládání
Typy kukuřice. Rozlišujeme 5 základních typů kukuřice seté. Reventador (pop corn), Duro (flint) - podobná pop corn kukuřici, ale má větší zrna a je vhodnější do vyšších poloh, Blando - kukuřice na vhodná na mouku (příprava tortil), Dentado - nejrozšířenější typ, převážně jako krmivo pro dobytek, a nakonec sladká kukuřice s velkým množstvím ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY