Moravský renesanční zámek eBook

Fatimma.cz Moravský renesanční zámek Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Moravský renesanční zámek! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Moravský renesanční zámek a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Moravský renesanční zámek.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,64 MB

ISBN: 9788074226960

POPIS
Sousloví moravský renesanční zámek je ustáleným pojmem středoevropské kulturní historie i dějin umění. Při jeho definování a objasňování je ovšem třeba položit si celou řadu otázek — zahrnují tázání po sémantických významech uvedeného pojmu, po úloze stavebníka a stavitele, po vztahu mezi architektonickým charakterem zámecké stavby a životním stylu jejích obyvatel, po praktické funkci renesančního zámku a symbolické řeči zámecké architektury nebo po cestě od raně novověkého renesančního zámku k modernímu muzeu renesance. Právě na tyto otázky hledá předkládaná kniha odpovědi.
STÁHNOUT ČÍST
Nejznámější moravské hrady a zámky. Velký přehled | Blesk.cz
Zámek Moravský Krumlov Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov. Původní středověký hrad byl v 16. století za vlády pánů z Lipé přestavěn na renesanční zámek. Byla vybudována čtyřboká stavba s dvorem uprostřed. Na jižní straně se vypíná hranolová hlavní zámecká věž.
Zámek Velké Losiny - Informační centrum Velké Losiny
Rozsáhlá rekonstrukce jižního křídla zámku Moravský Krumlov právě začala. Nesouvisí však se Slovanskou epopejí, o jejíž návrat město stále usiluje. Pro ni by se upravila jiná část objektu. Tři roky trvající oprava se týká jižního křídla zámku včetně renesanční ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY