Montované betonové konstrukce eBook

Fatimma.cz Montované betonové konstrukce Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Montované betonové konstrukce! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Montované betonové konstrukce a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Montované betonové konstrukce.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,37 MB

ISBN: 9788072049837

POPIS
Publikace se zabývá problematikou projektování montovaných betonových nosných konstrukcí, jako jsou jednopodlažní haly, patrové budovy skeletového a panelového typu, základy aj. Jde především o otázky volby statického systému vhodného pro daný provoz, včetně návrhu detailů prvků a jejich styků. Montované betonové konstrukce představují dnes už zcela samostatný obor betonového stavitelství se specifickou problematikou jak v oblasti projektování, tak v oblasti realizací. V publikaci je zachycen současný stav oboru, jehož vývoj je velmi rychlý, a to především v souvislosti s nástupem nových hmot (např. vysokohodnotných betonů, vysokopevnostních betonů, drátkobetonů apod.), nových spojovacích prostředků, nových technologií ve výrobě a montáži. V oblasti projektování je to pak stále širší využívání výpočetní techniky se stále sofistikovanějšími výpočetními programy. Publikace je určena pro odborníky z praxe i studenty stavebních fakult směrů „Konstrukce a dopravní stavby“ a „Pozemní stavby“ v bakalářském i magisterském studijním programu.
STÁHNOUT ČÍST
Schody a schodiště - ADACO.schody - montované schodišťové ...
Montované konstrukce. Výhody a nevýhody použití montovaných konstrukcí; Zajištění tuhosti montovaných konstrukcí - řešení základních styků . Navrhování zděných konstrukcí dle EN 1996-1-1. Názvosloví, mechanické vlastnosti zdiva a jeho zkoušek; Svislé zatížení. dostředný tlak; soustředěné zatížení ...
Montované betonové konstrukce - Miloš Zich, Zdeněk Bažant ...
Montované stavby jsou také mnohem citlivější na dokonalost technického provedení. Chyby v izolaci (tepelné mosty) nebo v instalaci parotěsných zábran mohou přivést do konstrukce vlhkost, jež může znamenat její vážné poškození. Neobstojí ani argument uniformity montovaných domů.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY