Lidové tradice jako součást kulturního dědictví eBook

Fatimma.cz Lidové tradice jako součást kulturního dědictví Image

INFORMACE

Lidové tradice jako součást kulturního dědictví je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alena Křížová. Přečtěte si s námi knihu Lidové tradice jako součást kulturního dědictví na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Lidové tradice jako součást kulturního dědictví.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,45 MB

ISBN: 9788021080812

POPIS
Integrální součástí kulturního dědictví středoevropských národů se staly jevy tradiční lidové kultury. Na Národopisné výstavě českoslovanské (1895) byly položeny základy jevu označeného jako folklorismus, dále rozvíjeného a zapojovaného do společenského a kulturního života. Ve 20. století se v důsledku politického vývoje v Československu přístup k lidové kultuře měnil a česká společnosti k němu zaujímala různé, často ambivalentní postoje. Publikace provádí analýzu různých forem využívání (a zneužívání) lidové kultury od doby konce 19. století po současnost, a to ve sféře folklorní (scénický folklorismus), v oblasti lidové umělecké výroby (svéráz, ULUV) a v souvislosti se stavebními projevy zahrnujícími zejména lidovou architekturu a její ochranu a revitalizaci.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Lidové tradice jako součást kulturního dědictví ...
Tradiční a lidová kultura tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země. Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazva
Lidové tradice jako součást kulturního dědictví (eBook ...
Lidové tradice jako součást kulturního dědictví Pondělí, 24 Říjen 2016 17:56 Jan Jaroš Zvyky a obyčeje, kterými kdysi oplýval český (moravský, slezský, případně i sudetoněmecký) venkov, nenávratně zmizely.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY