Evropská unie - Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy eBook

Fatimma.cz Evropská unie - Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Evropská unie - Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Evropská unie - Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Evropská unie - Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,18 MB

ISBN: 8072261959

POPIS
Nezaměstnanost je jev, který se ČR začíná s příchodem tzv. tržního hospodářství dotýkat stále více a více. Pomocí jakých prostředků lze zastavit její nebezpečně stoupající křivku a hlavně „kdy už“ k tomu dojde, těmito otázkami se zabývá nejen stát, ale i řadoví lidé, kterých se tento problém týká přímo – sami nezaměstnaní – i nepřímo – ti, kteří s nezaměstnanými žijí nebo mohou o práci taktéž přijít. V rámci EU existují samozřejmě vyspělejší země, které se stačily naučit čelit nezaměstnanosti okamžitými nápravnými ale především dlouhodobějšími koncepčními prostředky. A o tom, jaký je charakter a úroveň evropských pracovních trhů a jak si mezi nimi stojí ČR, je i tato publikace.Autoři – Jiří Winkler a Mirka Wildmannová, vysokoškolští učitelé Ekonomicko-správní fakulty v Brně analyzují jak pojem trh práce, tak jednotlivé interpretace nezaměstnanosti, ale především se zabývají vývojem pracovního trhu v EU a přístupy jednotlivých zemí k problémům nezaměstnanosti. Rozebírají důležitost rolí tzv. pasivní politiky (dávky v nezaměstnanosti) i role aktivní politiky (vytváření nových pracovních příležitostí). Zamýšlejí se i nad úrovní institucionálního, organizačního a legislativního zabezpečení zaměstnanosti v ČR oproti EU i nad budoucností, kterou integrace států EU v oblasti pracovních příležitostí přinese. Na závěr posuzují úroveň dovedností a znalostí českých manažerů ve srovnání se světem – co by měli čeští manažeři na své práci vylepšit. Kniha je jednou ze sedmi z tzv. řady EU – vstup do Evropy se stává stále hmatatelnější skutečností a vyvolává řadu otevřených otázek v oblasti ekonomiky, obchodu, práva ad. Na požadavek jejich komplexnějšího zpracování reagovali autoři – odborníci z vysokých škol v Brně a následně potom i vydavatel – Computer Press a.s.
STÁHNOUT ČÍST
Evropské vztahy
Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.De facto se jedná o entitu sui generis, která má částečně pravomoci mezinárodní organizace, ale také jednotného státu.K 1. únoru 2020 tvořilo EU 27 evropských států s 446,8 miliony obyvatel (2019, přibližně 5,7 % světové populace).
Antikvariát Perla | Evropská unie - evropské pracovní trhy ...
Evropská komise dnes přijala svůj pracovní program pro rok 2020. Jsou v něm stanovena opatření, která Komise v roce 2020 přijme a jejichž prostřednictvím se politické směry předsedkyně von der Leyenové promění v hmatatelné přínosy pro evropské občany, podniky a společnost.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY