Predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane eBook

Fatimma.cz Predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane Image

INFORMACE

Hledáte knihu Predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,70 MB

ISBN: 9788080578190

POPIS
- Zákon o ochrane pred požiarmi s vykonávacími vyhláškami - Požiarna bezpečnosť (vyhlášky platné podľa § 76 zákona č. 314/2001 Z.z.) - Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore s vykonávacími vyhláškami
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Predpisy protipožiarnej bezpečnosti a ochrany ...
Vyhláška o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami 96/2004 Vyhláška MVSR, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích ...
Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) | BOZPonline
Úplné znenie zákona číslo 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi, zákona č.215/2001Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a zákona číslo 37/2014Z.z. o. ... Domov Odborná a náučná literatúra Právo Zákony, zbierky zákonov Predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY