Povinnosti zamestnávateľa eBook

Fatimma.cz Povinnosti zamestnávateľa Image

INFORMACE

Povinnosti zamestnávateľa je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Povinnosti zamestnávateľa na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Povinnosti zamestnávateľa.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,34 MB

ISBN: 9788081621314

POPIS
Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne poistenie, zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie, ku ktorému uverejňujeme aj aktuálne tlačivá, ktoré s ním úzko súvisia. Okrem vysvetlenia pojmov a postupov zamestnávateľov obsahuje aj príklady z praxe, ktoré sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov a miezd.
STÁHNOUT ČÍST
Povinnosti zamestnávateľa pri zmene zdravotného poistenia.
Sankcia za nesplnenie povinnosti po odhlásení posledného zamestnanca (pri pokračovaní zamestnávateľa vo svojej činnosti): stanovuje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. *) - prostredníctvom formulára, pokiaľ zamestnávateľ v najbližšej dobe nepredpokladá zamestnávať zamestnanca evidovaného v ZP Dôvera.
Čo musí urobiť zamestnávateľ pri poskytovaní neplateného voľna
Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni. 10.06.2015 - 08:00. Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni pri zamestnávaní? Ilustračné: Pixmac . Kto je zamestnávateľom je uveden ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY