Povinnosti zamestnávateľa eBook

Fatimma.cz Povinnosti zamestnávateľa Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Povinnosti zamestnávateľa! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Povinnosti zamestnávateľa a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Povinnosti zamestnávateľa.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,14 MB

ISBN: 9788081621314

POPIS
Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne poistenie, zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie, ku ktorému uverejňujeme aj aktuálne tlačivá, ktoré s ním úzko súvisia. Okrem vysvetlenia pojmov a postupov zamestnávateľov obsahuje aj príklady z praxe, ktoré sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov a miezd.
STÁHNOUT ČÍST
Oznámenie zamestnávateľa | VšZP
Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú pri skončení pracovného pomeru zamestnanca smrťou? Smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje zánik pracovného pomeru (§ 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), nakoľko je pracovný pomer viazaný výlučne na osobu zamestnanca.. Otázku peňažných nárokov v súvislosti ...
Povinnosti zamestnávateľa | Podnikajte.sk
Aké základné povinnosti vyplývajúce zo zákonníka práce má zamestnávateľ voči zamestnancom a voči úradom? Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou? V čom sa rozšíria povinnosti zamestnávateľa voči mladistvým zamestnancom? Aké má zamestnávateľ možnosti a na čo by si mal dať pozor pri ukončení pracovného pomeru so zamestnancom?
SOUVISEJÍCÍ KNIHY