Povinnosti zamestnávateľa eBook

Fatimma.cz Povinnosti zamestnávateľa Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Povinnosti zamestnávateľa! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Povinnosti zamestnávateľa a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Povinnosti zamestnávateľa.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,98 MB

ISBN: 9788081621314

POPIS
Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne poistenie, zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie, ku ktorému uverejňujeme aj aktuálne tlačivá, ktoré s ním úzko súvisia. Okrem vysvetlenia pojmov a postupov zamestnávateľov obsahuje aj príklady z praxe, ktoré sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov a miezd.
STÁHNOUT ČÍST
Prehľad opatrení prijatých v spojitosti s COVID-19 ...
Koronavírus na pracovisku - práva a povinnosti zamestnávateľa. Slovensko a celú Európu čím viac ohrozuje nový koronavírus COVID-19, ktorý sa postupne rozširuje do všetkých jej krajín. Niektorí zamestnávatelia už začali z preventívnych dôvodov nechávať zamestnancov pracovať formou práce z domu tzv. home office.
Povinnosti zamestnávateľa | Podnikajte.sk
Na základe vyššie uvedenej povinnosti zamestnávateľa zodpovedá povinnosť zamestnanca v lehote do 30 dní od začatia výkonu práce zaradenej na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie rizikovosti práce uzavrieť účastnícku zmluvu na doplnkové ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY