Nové kapitoly z dejín dizajnu eBook

Fatimma.cz Nové kapitoly z dejín dizajnu Image

INFORMACE

Nové kapitoly z dejín dizajnu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zdeno Kolesár. Přečtěte si s námi knihu Nové kapitoly z dejín dizajnu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Nové kapitoly z dejín dizajnu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,85 MB

ISBN: 978\u201380\u2013970173\u20131

POPIS
Kniha je reedícia publikácie z rokov 1999 a 2000 rozšírená a slovenský dizajn a prepracovanú bohatú obrazovú prílohu. S pasážami o českom dizajne bola vydaná dvakrát aj v Prahe v rokoch 2004 a 2008. Prvá ucelená koncepcia dejín dizajnu z pera slovenského autora, medzinárodne uznávaného odborníka v tejto oblasti. Kniha podáva prehľad dejín dizajnu západného aj dizajnu slovenského a českého od najstarších čias až po prvé desaťročie 21. storočia. Autor uvažuje o vývoji dizajnu od prehistórie – teda od čias vzniku neolitických pracovných nástrojov, sleduje obdobie priemyselnej revolúcie, keď sa osamostatnila profesia dizajnéra, desaťročia od konca 19. storočia po ukončenie 1. svetovej vojny, v ktorých sa pripravovali zárodky moderného dizajnu novej éry. Vývoj 20. storočia je mapovaný po dekádach, čo umožňuje predstaviť relevantné projekty a osobnosti v rámci podstatných čŕt spoločenského vývoja a porovnanie súvislostí a vplyvov. Publikácia bola pôvodne písaná so zámerom zaplniť medzeru v odbornej literatúre a poskytnúť ucelený pohľad na vývoj dizajnu, ktorý bude fungovať aj ako študijný materiál pre študentov. Obsahom však tieto ciele prekračuje, pretože autor podáva vlastný koncept a preveruje zavedené hodnotenia vývoja dizajnu. Úvodná kapitola o metodológii skúmania dizajnu poskytuje záujemcovi orientáciu v koncepciách histórie dizajnu, ktoré boli doteraz publikované vo svete. Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. (1960)Teoretik a historik dizajnu. Vyštudoval odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v USA a Francúzsku. Pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Externe prednáša na Katedre designu VŠUP Praha v Zlíne, na Fakulte multimediálnych komunikácií UTB v Zlíne a na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Okrem českých a slovenských vydaní dejín dizajnu mu v roku 2006 vyšla kniha Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Publikuje v domácich a zahraničných odborných periodikách.
STÁHNOUT ČÍST
Nové kapitoly z dejín dizajnu - Zdeno Kolesár, pevná vazba ...
Kapitoly z dejin dizajnu. ... Homerová Marie Kapitoly z dějin evropského města . Ojedinělá publikace, zachycující vývojové etapy ve formování města od jeho počátků do současnosti, od antického města přes středověké, renesanční, barokní až po dnešní dny. ...
Kniha: Kapitoly z dějin designu - Zdeno Kolesár | Knihy.ABZ.cz
Nové kapitoly z dejín dizajnu Zdeno Kolesár • Slovenské centrum dizajnu, 2009 . 4,9 12x Na sklad ě. Na skladě, objednávejte ale rychle. Kniha je reedícia publikácie z rokov 1999 a 2000 rozšírená a slovenský dizajn a prepracovanú bohatú obrazovú prílohu. ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY