Filosofie v období středověku eBook

Fatimma.cz Filosofie v období středověku Image

INFORMACE

Filosofie v období středověku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alain de Libera. Přečtěte si s námi knihu Filosofie v období středověku na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Filosofie v období středověku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,91 MB

ISBN: 9788072983582

POPIS
Autor předkládá v této knize souvislý esej o komplexní historičnosti středověké filosofie v jejích institucionálních a politických rámcích. De Liberova kniha je významnou měrou zaměřena polemicky proti obvyklým synoptickým prezentacím „středověkého myšlení" v singuláru; autorovým úmyslem rozhodně není podat učebnicově vyrovnaný přehled všech významných postav a témat. Jeho hlavní snahou je představit různé konstelace toho, jak staletími označovanými za středověká procházelo antické dědictví a získávalo – v křesťanském, islámském i židovském kulturním prostředí – nové akcenty a podoby.
STÁHNOUT ČÍST
24) Klasická řecká filosofie, filosofie v období helénismu ...
Filosofie v období středověku - Alain de Libera . Autor předkládá v této knize souvislý esej o komplexní historičnosti středověké filosofie v jejích institucionálních a politických rámcích. De Liberova kniha je významnou měrou zaměřena polemicky proti obvyklým synoptickým prezentacím „středověkého myšlení" v ...
Filosofie v období středověku - Alain De Libera | KOSMAS ...
Tomáš Akvinský (1225-1274) Dílem Tomáše (takto zkráceně a snad trochu familiárně jej nazývá většina odborné literatury a tohoto označení se přidržíme i my) vrcholí období tzv. scholastiky. Tento název se stal v podstatě synonymem pro filozofii středověku.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY