Daj si čas 4 - Z histórie kontinentov II. eBook

Fatimma.cz Daj si čas 4 - Z histórie kontinentov II. Image

INFORMACE

Hledáte knihu Daj si čas 4 - Z histórie kontinentov II.? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Jana Bohunická? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Daj si čas 4 - Z histórie kontinentov II..pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,44 MB

ISBN: 9788081403767

POPIS
Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu.Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.Daj si čas sú 4 brožúry. Ich obsah tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov: Z histórie vedy a kultúryZ histórie spoločnostiZ histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída) Z histórie kontinentov II. (Európa, Severná Amerika, Južná Amerika)Predlohou na tvorbu brožúr DAJ SI ČAS je zábavno-súťažná relácia pre deti RTVS DAJ SI ČAS.Témy scenára relácie korešpondujú s obsahom učebníc DEJEPISU pre 2. stupeň ZŠ.Každá brožúra obsahuje 13 tém, každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti. Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť brožúry: Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie: krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy, jazykolamy, hádanky a prešmyčky, úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie: logické hádanky, testy, rébusy, tabuľky, úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami, matematické úlohy.Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie: práca s geometrickými tvarmi, úlohy na postreh a pozornosť, maľovanie, kreslenie, farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história: Test s historickou tematikou Hlavné mestá Vlajky, erby Mapy Vzdialenosti miestUmenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda komixy z relácie Daj si čas.Pridaná hodnota titulu:rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na 2. stupni ZŠ (vyhľadávanie a interpretovanie informácií, skúmanie a hodnotenie obsahu textu... ),printová podoba relácie DAJ SI ČAS ako alternatíva a doplnok k televíznej relácii pre deti,brožúra s historickou tematikou, obsahovo nadväzujúca na učivo dejepisu s pútavým, hravým obsahom a dizajnom,rozvíja u detí záujem o históriu prostredníctvom populárno-náučných aktivít,cielene rozvíja u detí jednotlivé druhy nadania/inteligencií prostredníctvom kreatívnych úloh... Pre učiteľov:Na využitie na rôznych vyučovacích hodinách s cieľom podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.Na vyučovacích hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov.Na zadania domácich úloh.Na podporu školských aktivít – na prípravu rôznych súťaží a kvízov v škole.Na podporu mimoškolských aktivít – na výletoch, škola v prírode, v táboroch.
STÁHNOUT ČÍST
Daj si čas: Z histórie kontinentov II. Európa, Severná ...
Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Daj si čas sú 4 brožúry. Ich obsah tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov: Z histórie vedy a kultúry Z histórie spoločnosti Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída) Z histórie kontinentov II.
Daj si čas 3 - Z histórie kontinentov I. - Roman Humaj ...
Daj si čas Z histórie kontinentov II. Európa, Severná Amerika, Južná Amerika od Jana Bohunická v KNIHCENTRUM.CZ. Bleskové dodání, osobní odběr ZDARMA a dárky za nákup. Ověřeno zákazníky.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY