Právní vztahy k dřevinám eBook

Fatimma.cz Právní vztahy k dřevinám Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Právní vztahy k dřevinám! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Právní vztahy k dřevinám a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Právní vztahy k dřevinám.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,42 MB

ISBN: 9788027101122

POPIS
Kniha jako jediná na trhu poskytne ucelený právní návod, jak správně vykonávat státní správu na úseku ochrany dřevin. Jde o nejfrekventovanější agendu v oblasti ochrany přírody, se kterou se potýkají i nejmenší obecní úřady, a která přitom nezřídka vede až k soudním sporům. Kniha rozebere obecnou ochranu veškeré mimolesní zeleně a zvláštní ochranu památných stromů a stromů náležejících ke zvláště chráněným druhům rostlin.Kniha podá ucelené informace i o ochraně lesních porostů, obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.Kniha vysvětlí i právně nejobtížnější vztahy obecné ochrany dřevin obsažené v zákonu o ochraně přírody a krajiny k jiným právním předpisům práva veřejného i soukromého (občanský zákoník).- obecná ochrana mimolesní zeleně,- památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin,- ochrana lesních porostů, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,- práva, povinnosti a odpovědnost vlastníků a správců zeleně- účast veřejnosti, ekologické spolky, samospráva,- konkrétní příklady z praxe a vzory úkonů
STÁHNOUT ČÍST
Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání - Jitka ...
Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání 195,-Ihned ke čtení Koupit Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se ...
Právní vztahy k dřevinám | Dumknihy.cz - knihy po všech ...
Právní vztahy k dřevinám. 10. Úvodem. Potřebu publikace, která by co nejkomplexněji pojednávala o právních vztazích k dřevinám . rostoucím mimo les a přinášela nejdůležitější informace o právní ochraně lesních dřevin, si . uvědomujeme takřka denně. Tak často se, ať již při řešení konkrétních kauz či na ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY