Ústava Evropské unie eBook

Fatimma.cz Ústava Evropské unie Image

INFORMACE

Ústava Evropské unie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Ústava Evropské unie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Ústava Evropské unie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,18 MB

ISBN: 8073650738

POPIS
Článek I - 1Založení Unie 1. Odrážejíc vůli občanů a států Evropy vytvářet společnou budoucnost, zakládá tato Ústava Evropskou unii, jíž členské státy svěřují pravomoci k dosažení společných cílů. Unie koordinuje politiky členských států zaměřené na dosažení těchto cílů a vykonává komunitárním spůsobem pravomoci, které jí členské státy svěřují. 2. Unie je otevřena všem evropským státům, které ctí její hodnoty a zavazují se je společně podporovat.
STÁHNOUT ČÍST
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České ...
Evropská ústava stručně Úvodní charakteristika Návrh evropské ústavní smlouvy je hlavním výsledkem Konventu. Pokud bude schválena Mezivládní konferencí a ratifikována ve všech členských státech EU, stane se evropská ústavní smlouva novým základním dokumentem EU. To znamená, že nahradí současné smlouvy,
DOKUMENT: Draft Ústavy Evropské unie
Výkon působnosti Unie. Návrh Ústava rozeznává nové právní akty Unie (I-32): evropský zákon, evropský rámcový zákon, evropské nařízení, evropské rozhodnutí, doporučení a stanovisko. Tím je definitivně zpečetěna nadřazenost evropského práva nad domácím právem. Evropský zákon je normotvorný akt s obecnou platností.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY