Marketing - výklad pojmov eBook

Fatimma.cz Marketing - výklad pojmov Image

INFORMACE

Hledáte knihu Marketing - výklad pojmov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Kristína Viestová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Marketing - výklad pojmov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,19 MB

ISBN: 9788081681363

POPIS
Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z domácich i zahraničných prameňov, ako aj internacionalizovaných ekonomických slovníkov, pričom si uvedomovali rozdielnosť validity zdrojov. Výber hesiel, ako aj ich spracovanie autori pri samotnej tvorbe diela priebežne konzultovali s mnohými odborníkmi z teórie a praxe. Pojmy, ktoré tvoria obsah jednotlivých častí diela – Marketing (1), Marketingové nástroje/Marketingový mix (2), Metódy a techniky marketingu (3), sú uvedené v abecednom poradí. Pre ľahkú orientáciu čitateľa je na záver uvedený komplexný register všetkých pojmov podľa abecedy. V rozsiahlej palete hesiel sú uvedené aj niektoré slangové výrazy, ktoré nie sú kodifikované, ale stali sa súčasťou marketingovej terminológie odborníkov i verejnosti. Marketing – výklad pojmov prezentuje komplexný systematizovaný súbor, rozbor a výklad poznatkov z oblasti marketingu, ktorý bude vhodnou pomôckou pre odbornú i laickú verejnosť, ako aj študentov ekonomických a neekonomických smerov.
STÁHNOUT ČÍST
Marketing - knihkupectví Beletrie.eu
Marketing - výklad pojmov Kristína Viestová | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2014) Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto".
Kniha Marketing - výklad pojmov | Knihy pre každého
Marketing - Výklad pojmov. vstoupit do košíku. Autoři. A; Á; B; C; Ć; Č; D; Ď; Đ; E; É; F; G; H; I; Í; J; K; L; Ł; M; N; O; Ö; Ó; Ô; P; Q; R
SOUVISEJÍCÍ KNIHY