Marketing - výklad pojmov eBook

Fatimma.cz Marketing - výklad pojmov Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Marketing - výklad pojmov! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Marketing - výklad pojmov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Marketing - výklad pojmov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,54 MB

ISBN: 9788081681363

POPIS
Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z domácich i zahraničných prameňov, ako aj internacionalizovaných ekonomických slovníkov, pričom si uvedomovali rozdielnosť validity zdrojov. Výber hesiel, ako aj ich spracovanie autori pri samotnej tvorbe diela priebežne konzultovali s mnohými odborníkmi z teórie a praxe. Pojmy, ktoré tvoria obsah jednotlivých častí diela – Marketing (1), Marketingové nástroje/Marketingový mix (2), Metódy a techniky marketingu (3), sú uvedené v abecednom poradí. Pre ľahkú orientáciu čitateľa je na záver uvedený komplexný register všetkých pojmov podľa abecedy. V rozsiahlej palete hesiel sú uvedené aj niektoré slangové výrazy, ktoré nie sú kodifikované, ale stali sa súčasťou marketingovej terminológie odborníkov i verejnosti. Marketing – výklad pojmov prezentuje komplexný systematizovaný súbor, rozbor a výklad poznatkov z oblasti marketingu, ktorý bude vhodnou pomôckou pre odbornú i laickú verejnosť, ako aj študentov ekonomických a neekonomických smerov.
STÁHNOUT ČÍST
Marketing - výklad pojmov - Kristína Viestová a kolektív ...
Kniha Marketing: Výklad pojmov na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Marketing: Výklad pojmov od ostatních uživatelů. ...
Marketing - výklad pojmov - Kristína Viestová a kolektív ...
Marketing - výklad pojmov prezentuje komplexný systematizovaný súbor, rozbor a výklad poznatkov z oblasti marketingu, ktorý bude vhodnou pomôckou pre odbornú i laickú verejnosť, ako aj študentov ekonomických a neekonomických smerov. Komentáre ku knihe. Hodnotenie knihy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY