Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) eBook

Fatimma.cz Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Image

INFORMACE

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiřina Kotoučová. Přečtěte si s námi knihu Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,51 MB

ISBN: 9788074003202

POPIS
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje inslovenční řízení a možnosti řešení dlužníka v úpadku, tzn. konkurs, reorganizaci a oddlužení. Výklad jednotlivých ustanovení zákona poskytuje např. přehled o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a jeho věřitelů, postavení inslovenčního správce a insolvenčního soudu. Zákonná úprava je doplněna komentářem zohledňujícím všechny novelizace zákona až do doby vydání publikace.Komentář je opatřen vedle výkladu k jednotlivým ustanovením souvisejícími ustanoveními insolvenčního zákona, souvisejícími právními předpisy, odkazy na literaturu a judikaturu.
STÁHNOUT ČÍST
Insolvence - úpadek a způsoby jeho řešení | BusinessInfo.cz
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a ...
ZÁKON O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (insolvenční zákon) zákon č. 182/2006 Sb., ze dne 30. března 2006 ... a insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku pouze tehdy, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek
SOUVISEJÍCÍ KNIHY