Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) eBook

Fatimma.cz Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Jiřina Kotoučová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,36 MB

ISBN: 9788074003202

POPIS
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje inslovenční řízení a možnosti řešení dlužníka v úpadku, tzn. konkurs, reorganizaci a oddlužení. Výklad jednotlivých ustanovení zákona poskytuje např. přehled o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a jeho věřitelů, postavení inslovenčního správce a insolvenčního soudu. Zákonná úprava je doplněna komentářem zohledňujícím všechny novelizace zákona až do doby vydání publikace.Komentář je opatřen vedle výkladu k jednotlivým ustanovením souvisejícími ustanoveními insolvenčního zákona, souvisejícími právními předpisy, odkazy na literaturu a judikaturu.
STÁHNOUT ČÍST
31/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o ...
Zákon č. 31/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících ...
Insolvenční zákon - Zákon o úpadku a způsobech jeho ...
Dne 1. ledna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu úpadkového práva obsaženou v zákonu č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání (konkurzní zákon), který byl mnohokrát novelizován (celkem 23krát včetně nálezů Ústavního soudu). Nenechme se však ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY