Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie eBook

Fatimma.cz Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie Image

INFORMACE

Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Stanislava Klobucká. Přečtěte si s námi knihu Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,16 MB

ISBN: 9788089631834

POPIS
Predkladaný text „Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie“ tematicky dopĺňa literatúru, ktorá sa zaoberá problematikou rehabilitácie a fyzikálnej medicíny. Primárne je určený lekárom v predatestačnej príprave na špecializačnú skúšku z Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a začínajúcim fyziatrom. Potreba vydať túto publikáciu vyplynula z požiadaviek frekventantov predatestačných kurzov. Zameranie konkrétnych kapitol sme zvolili podľa aktuálneho programu výučby detskej rehabilitácie. Ich výber zároveň odzrkadľuje spektrum diagnóz u detí, s ktorými sa fyziater v ambulantnej praxi môže konfrontovať. Poskytuje základnú orientáciu v problematike a študentom aj podklad pre aktívnu účasť na predatestačných kurzoch. Práca vznikala postupne v priebehu desiatich rokov. Jednotlivé kapitoly zahŕňajú osvedčené postupy neurokineziologického vyšetrenia dieťaťa v dojčenskom veku. Väčší priestor venujeme detskej mozgovej obrne, jej diagnostike a aktuálnym terapeutickým postupom v neurorehabilitácii. Publikácia prihliada na významný pokrok v oblasti neurovied a reflektuje súčasné klinické a výskumné trendy. V závere ponúka aj prehľad hodnotiacich škál využívaných v detskej rehabilitácii.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie ...
Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie - obsah knihy Podrobnosti Ortopedická edícia Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie. Návštevy: 1433 Empty
Výživa - hematológia, Horečný, Čáp - Antikvariatshop.sk
Objednávajte knihu Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácieod autora Klobucká, Stanislava v internetovom kníhkupectve Megaknihy.sk. Rýchle odoslanie, skvelé ceny
SOUVISEJÍCÍ KNIHY