Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy eBook

Fatimma.cz Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy Image

INFORMACE

Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mária Kožuchová. Přečtěte si s námi knihu Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Vlastiveda 2 pre 2. ročník základnej školy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,65 MB

ISBN: 9788080911973

POPIS
Učebnica vlastivedy bude pre žiakov sprievodcom pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú.2. upravené vydanie
STÁHNOUT ČÍST
Vlastiveda pre 2. ročník základnej školy
Metodická príručka k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF) NOVINKA Kniha v pdf. formáte: Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky, a to pomocou...
pre základné školy - SPN
Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Učebnicu vlastivedy pre 2. ročník tvorí 6 častí - tematických celkov, pomocou ktorých sa žiaci učia orientovať v priestore a čase (Škola a okolie, Cesta do školy a domov, Objavujeme predmety okolo nás), ozrejmujú si vlastnú kultúru a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY