Verejná správa 4-5/2019 eBook

Fatimma.cz Verejná správa 4-5/2019 Image

INFORMACE

Verejná správa 4-5/2019 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Verejná správa 4-5/2019 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 4-5/2019.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,56 MB

ISBN: ",

POPIS
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Ochrana osobných údajov, Zákon o organizovaní verejných športových podujatí, Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidiekaPublikácia ponúka aktuálne znenia zákonov a vyhlášok, po posledných novelách, z oblastí organizácie verejnej správy vo vzťahu k občanom, územným celkom a účtovníctva verejnej správy, škôl a školských zariadení, rozpočtových pravidiel, štátnej správy, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, katastra nehnuteľností, pozemkových úprav a ďalších. Zahŕňať tiež praktické príklady z praxe.Titul obsahuje témy:- aktuálne zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov- postup pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov- zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov- vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole- vyhláška č. 252/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl- zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- vzor kolektívnej zmluvy Aktuálne zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorovÚčelom novely je predovšetkým zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie niektorých výkladových problémov súvisiacich so správou bytového domu obomi zákonnými formami (správca a spoločenstvo vlastníkov).Postup pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajovKontrolu spracúvania osobných údajov, kontrolu dodržiavania kódexu správania schváleného úradom, kontrolu súladu spracúvania osobných údajov s vydaným certifikátom a kontrolu dodržiavania vydaného osvedčenia o udelení akreditácie vykonáva úrad prostredníctvom kontrolného orgánu zloženého zo zamestnancov úradu.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Verejná správa 6/2018 za 2,40€ | Gorila
Verejná správa 4-5/2019 - Poradca s.r.o. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Ochrana osobných údajov, Zákon o organizovaní verejných športových podujatí, Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka Publikácia ponúka aktuálne znenia zákonov a vyhlášok, po posledných novelách, z oblastí organizácie verejnej správy vo ...
Verejná správa 4,5-2019 - za 2,63 € | Vydavatel.sk
PaM 4-5/2019 Zmeny v zákone o sociálnom poistení... V tomto období nás všetkých určite zaujíma vysporiadanie dane za rok 2018. Už od začiatku roka Vám ponúkame témy, ktoré sa venujú tejto problematike. Aj v tomto čísle naši autori pre Vás pripravili príspevky, ktoré sa venujú tejto oblasti.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY