Vodní hospodářství eBook

Fatimma.cz Vodní hospodářství Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Vodní hospodářství! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Vodní hospodářství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Vodní hospodářství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,17 MB

ISBN: 9788073330712

POPIS
Vodní zdroje české republiky jsou až na výjimky obnovovány atmosférickými srážkami (dlouhodobý průměr za rok představuje 685 mm) s udávaným ročním průměrem kolem 54 mld. m3. Kolísání mezi suchými a vodnými roky je však značné (46-71 mld. m3). Vodní bohatství ČR ve srovnání s průměrem zemí EU je asi poloviční (na jednotku plochy území a na jednoho obyvatele). Za využitelné vodní zdroje lze pokládat asi 30%, perspektivně do 50% vodního bohatství...Josef Pokorný
STÁHNOUT ČÍST
Brno - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
vodního hospodářství, podle zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích ... ČOV, studny pro podnikatelské účely, přehrady, hráze, vodní nádrže, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k využití vodní energie apod. vydává souhlasy ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba vodoprávního ...
Vodní hospodářství | MPO
Vodní dílo je v české a slovenské legislativě obecně používaný termín pro každou stavbu sloužící k zadržování, jímání, vedení, nebo jinému nakládání s povrchovou či podzemní vodou.Taková vodohospodářská stavba slouží také např. k zamezení záplav a jiných škodlivých účinků vod.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY