Logaritmické rovnice II. eBook

Fatimma.cz Logaritmické rovnice II. Image

INFORMACE

Hledáte knihu Logaritmické rovnice II.? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Iveta Olejárová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Logaritmické rovnice II..pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,68 MB

ISBN: 8088792002

POPIS
Kniha je pokračovaním Logaritmických rovníc I. diel, obtiažnejšími príkladmi, ktoré sa vyskytujú pri maturitách a na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Je tam 250 vyriešených príkladov. Predslov sa venuje pojmom a úvodná kapitola riešeniam príkladov s priamym použitím definície logaritmu. Kapitola jedna obsahuje príklady, kde v argumentoch logaritmu sú lineárne a kvadratické funkcie, základom sú čísla 2, 3, ... , 10, x alebo t. V kapitole dva sa riešia príklady logaritmovaním exponenciálnych rovníc s logaritmom v exponente, v kapitole tri logaritmické rovnice s goniometrickými argumentmi. Kapitola štyri nás oboznamuje s prirodzeným logaritmom (ln) a v kapitole päť riešime logaritmicko-exponenciálne rovnice. V kapitole šesť sú riešené exponenciálne rovnice použitím logaritmov. Zmenu základu logaritmu využívame pri riešení logaritmických rovníc v siedmej kapitole. Jednoduché slovné úlohy sú riešené v ôsmej kapitole. Mnohé zákonitosti, javy a procesy v prírode a spoločnosti je možné riešiť exponenciálnymi alebo logaritmickými rovnicami. Niektoré z nich sú vyriešené v kapitole deväť. Posledná kapitola je zmesou rôznych úloh.
STÁHNOUT ČÍST
PDF 20 Logaritmické rovnice II - realisticky.cz
Převod logaritmické rovnic do finálního tvaru. U jednodušších logaritmický rovnic se nám může stát, že v vyřešení rovnice nám bude stačit tvar s logaritmem na jedné straně rovnice a číslem na druhé. Zde se můžeme ptát: „Dvě na třetí je kolik?" Kořenem rovnice je tedy 8, protože 2 3 =8.
Logaritmické rovnice II.diel - - Ucebnice.cz
2.9.5 Exponenciální rovnice II Předpoklady: 2904 Př. 1: Vy řeš rovnici 3 2 2 32⋅ + =x x. Problém: Na levé stran ě máme 3 2 2⋅ +x x, mezi mocninami je + ⇒ mocniny nem ůžeme je dát dohromady podle vzorc ů pro po čítání s mocninami. M ůžeme ale substituovat y =2x a do řešit exponenciální část rovnice pozd ěji.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY