Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006 eBook

Fatimma.cz Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2006.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,33 MB

ISBN: 8088727952

POPIS
ÚPLNÉ ZNENIE- postupov účtovania pre podnikateľov - zostavenia účtovnej závierky - zákona o účtovníctveOpatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 25 167/2003-92, opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74.Príloha č. 1 k opatreniu č. 23 054/2002-92RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOVPríloha č. 2 k opatreniu č. 23 054/2002-92 v znení neskorších predpisovZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIEOpatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 25 167/2003-92 a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 a opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74.Vzor výkazov:Príloha č. 1 - SÚVAHAPríloha č. 2 - VÝKAZ ZISKOV A STRÁTPríloha č. 3 k opatreniu č. 4455/2003-92 - POZNÁMKYPríloha č. 4 - ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIEZákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., v znení zákonač. 561/2004 Z. z. a v znení zákona č. 518/2005 Z. z.Novely platné od 1. 1. 2006 sú zvýraznené polotučným typom písma.
STÁHNOUT ČÍST
Účtovná závierka za rok 2007 pre podvojné účtovníctvo ...
pre podnikateľov a verejnú správu. Portál časopisov Dane a účtovníctvo v praxi, Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi, DPH v praxi. Registrácia Obnova hesla; ... Podvojné účtovníctvo Softvér z účtovného a daňového hľadiska Opravná účtovná závierka ...
Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2007 Úplné znenie ...
Fyzická osoba - jednoduché účtovníctvo: priznanie plus výkazy 80 eur + cena za položku + prípadný príplatok za administratívne spracovanie dokladov; Podvojné účtovníctvo /s.r.o./ priznanie plus výkazy s prílohou od 150 eur + cena za položku + prípadný príplatok za administratívne spracovanie dokladov
SOUVISEJÍCÍ KNIHY