Správní právo procesní eBook

Fatimma.cz Správní právo procesní Image

INFORMACE

Správní právo procesní je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Novotný. Přečtěte si s námi knihu Správní právo procesní na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Správní právo procesní.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,45 MB

ISBN: 9788075023650

POPIS
Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní - obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i výkladová stanoviska a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu k některým procesním institutům. Výňatky z judikátů a výkladových stanovisek jsou pro lepší pochopení problematiky uvedeny v závěru každé kapitoly.Ačkoliv je publikace určena především studentům právnických fakult, může zároveň posloužit praxi veřejné správy.
STÁHNOUT ČÍST
Správní právo trestní - Nakladatelství Sagit, a.s.
1. Pojem a charakteristika správního práva Správní právo - soubor veřejnoprávních norem (hmotněprávní, procesní a organizační povahy), které upravují organizaci, činnost a procesní postupy veřejné správy, včetně chování osob při jejím výkonu.
500/2004 Sb. Správní řád
Předmětem vysokoškolské učebnice je správní právo procesní - obecná část. Učebnice jednoduchou a srozumitelnou formou zprostředkovává právní úpravu správního procesu, s cílem umožnit pochopení jejího smyslu a významu a také získat základní orientaci v této problematice.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY