Hydrochemie eBook

Fatimma.cz Hydrochemie Image

INFORMACE

Hledáte knihu Hydrochemie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Pavel Pitter? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Hydrochemie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,73 MB

ISBN: 9788070807019

POPIS
Těžiště knihy spočívá ve shrnutí geneze, výskytu, vlastností a významu jednotlivých anorganických a organických složek vod a ve studiu procesů ovlivňujících jejich distribuci a cirkulaci v prostředí. Dále jsou popsány vlastnosti a požadavky na jakost přírodních a užitkových vod, vody pitné a vod odpadních. Samostatná pozornost je věnována fyzikální chemii povrchů tuhých látek přicházejících do styku s vodou a řešení chemických rovnováh ve vodách v souvislosti s diferenciací forem existence jednotlivých složek.Kniha je v podstatě učebnicí hydrochemie, která svým encyklopedickým charakterem a spojením teorie s praktickými poznatky je vhodná i pro pracovníky z praxe a ve státní správě.
STÁHNOUT ČÍST
Hydrochemie - Wikipedia
Die Hydrochemie (von griechisch ὕδωρ hýdor „Wasser") bzw. Gewässerchemie oder aquatische Chemie als Teilgebiet der Hydrogeologie beschreibt und untersucht die im Wasser auftretenden Stoffe. Dazu werden Schlüsselparameter wie Temperatur, pH-Wert, Redoxpotential, elektrische Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt für eine erste Einschätzung bestimmt.
EOBCHOD2- CVUT - Pitter: Hydrochemie 5. vydání
hydrochemie See: chemie aplikovaná See also: QSAR (biochemie)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY