Hupsov šlabikár LIPKA ® (kolekcia troch titulov) eBook

Fatimma.cz Hupsov šlabikár LIPKA ® (kolekcia troch titulov) Image

INFORMACE

Hupsov šlabikár LIPKA ® (kolekcia troch titulov) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Hirschnerová. Přečtěte si s námi knihu Hupsov šlabikár LIPKA ® (kolekcia troch titulov) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Hupsov šlabikár LIPKA ® (kolekcia troch titulov).pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,27 MB

ISBN: 0

POPIS
Šlabikár spolu s pracovným zošitom a súborom predpisových písaniek tvoria jeden celok.HUPSOV šlabikárje moderný šlabikár, ktorého spracovanie dôsledne vychádza z uplatnenia analyticko-syntetickej metódy. Rešpektuje najnovšie požiadavky na výučbu elementárneho čítania a písania. Zároveň výrazným spôsobom podporuje čo najrýchlejšie zvládnutie čítania s porozumením. Učivo je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu.V šlabikári sa nachádzajú aj úlohy vhodné na diagnostikovanie úrovne osvojenia jednotlivých schopností a zručností.Zohľadňuje špecifiká slovenských škôl a rešpektuje rôznorodosť žiakov v triedach. Preto sú v ňom zaradené úlohy, ktoré môže učiteľ zadať tak, aby mohol rozvíjať individuálne schopnosti žiakov.Šlabikár je rozdelený do troch didakticky samostatných častí: prípravného obdobia, nácvičného (šlabikárového) obdobia a zdokonaľovacieho (čítankového) obdobia. Prípravné obdobie sa nachádza v prvej časti šlabikára. Nácvičné obdobie je rozdelené do prvej a druhej časti šlabikára. Zdokonaľovacie obdobie je zaradené do druhej časti šlabikára.Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA® podporuje kompetencie, ktoré súvisia s aktívnym využívaním písanej reči v komunikácii – čítanie s porozumením a zaznamenávanie informácií. Úlohy nadväzujú na obsah nácvičného (šlabikárového) obdobia a po prvýkrát dopĺňajú aj zdokonaľovacie (čítankové) obdobie.
STÁHNOUT ČÍST
Školy nemajú všetky učebnice, skomplikovala sa situácia so ...
Nie je šlabikár Lipka ako Lipka - Domáce - Správy - Pravda.sk
HUPSOV šlabikár (1. a 2. časť) HUPSOV šlabikár je moderný šlabikár, ktorého spracovanie dôsledne vychádza z uplatnenia analyticko-syntetickej metódy. Rešpektuje najnovšie požiadavky na výučbu elementárneho čítania a písania. Zároveň výrazným spôsobom podporuje čo najrýchlejšie zvládnutie čítania s porozumením.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY