Český jazyk 7 pro základní školy eBook

Fatimma.cz Český jazyk 7 pro základní školy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Český jazyk 7 pro základní školy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Český jazyk 7 pro základní školy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Český jazyk 7 pro základní školy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,77 MB

ISBN: 9788072353910

POPIS
Učebnice jeje druhou částíucelené nové řady učebnic pro výuku českého jazyka na druhém stupni ZŠa případně v nižšíchročnících víceletých gymnázií. Svým pojetím a strukturouzůstává tradiční klasickou učebnicí, vychází z tradice české školy. Plně však splňuje požadavkyrámcových vzdělávacídh programů základního vzdělávání.Rozlišuje základní učivo, učivo rozšiřujícíi úkoly pro jazykovénadšence. Za každou kapitoloumají žáci možnost otestovat si své znalosti a dovednosti. Učebniciprovází pracovní sešit aběhempodzimu ji doplní metodická příručka pro učitele.Učebnice i pracovní sešit mají schvalovací doložku MŠMT. Řada učebnic českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazuje na obdobný soubor nových titulů pro první stupeň ZŠ.
STÁHNOUT ČÍST
Český jazyk pro 7. ročník základní školy | KNIHCENTRUM.cz
Podobné jednotky. Český jazyk s nadhledem 8 : pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia / Hlavní autor: Krausová, Zdeňka Vydáno: (2019) Český jazyk s nadhledem 9 : pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia / Hlavní autor: Krausová, Zdeňka Vydáno: (2019)
Český jazyk pro 7. ročník základní školy - Vlastimil ...
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP ZV . Časové vymezení Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu. V 1. - 2.ročníku 10 hodin, ve 3.ročníku 9 hodin, ve 4. - 5.ročníku 7 hodin,
SOUVISEJÍCÍ KNIHY