Opioidy eBook

Fatimma.cz Opioidy Image

INFORMACE

Opioidy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivan Vrba. Přečtěte si s námi knihu Opioidy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Opioidy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,97 MB

ISBN: 9788020445506

POPIS
Kniha je věnována nejsilnějším analgetikům, jež se používají, tedy opioidům. Je určena především odborné veřejnosti – lékařům, kteří se zabývají bolestivými stavy a opioidy používají nebo se chtějí o této skupině preparátů dozvědět více. Názory na jejich využití a správnou indikaci k terapii se v průběhu let značně lišily a vyvíjely. Aktuálně je na trhu řada preparátů z této skupiny a jejich farmakologické vlastnosti jsou mnohdy rozdílné, proto je seznámení s jejich komplexním působením velmi potřebné. Kniha se snaží obsáhnout problematiku opioidů „od A do Z“. Úvodní kapitoly pojednávají o historii a obecné problematice opioidů, v další části knihy se autoři zabývají jejich mechanismy působení i obecně farmakologickou problematikou. V dalších kapitolách se autoři věnují jejich využití u jednotlivých syndromů v oborech, které s různými bolestivými stavy pracují. Většina kapitol se týká využití opioidů v dospělém věku, nicméně tři kapitoly jsou věnované také věku dětskému. Opioidy jsou indikovány v analgetické péči, v posledních letech je stále více kladen důraz na jejich racionální nasazení i terapeutické využití, a proto se nevyhýbáme ani problematice závislostí. Autoři jednotlivých kapitol patří k odborným špičkám ve svých oborech a k problematice se vyjadřují v kontextu svých specializací. Didakticky velmi názorná publikace by měla sloužit jako návod i podrobná informace pro správné použití opioidů v klinické praxi a stát se vítaným pomocníkem při léčbě bolesti onkologických i neonkologických pacientů.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Přehled opioidních analgetik
Užití :odstranění opioidy indukované respir. a kardiovaskulární deprese NÚ:hypertenze,tachykardie,tachypnoe,kom. arytmie 0,1 - 0,4 mg i.v. frakcionovaně nástupúinku do 1 -2 min délka úinku 30 sec.
Opioidy v léčbě nádorové bolesti | proLékaře.cz
Opioidy jsou nejsilnější léky proti bolesti, jsou dostupné na lékařský předpis k léčbě všech typů bolesti (kromě bolesti zánětlivého původu). Nejčastěji se používají u nádorových nebo pooperačních potíží. Berou se tehdy, kdy už neopioidní analgetika bolest dostatečně neztlumí.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY