Řízení pracovního výkonu eBook

Fatimma.cz Řízení pracovního výkonu Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Řízení pracovního výkonu! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Řízení pracovního výkonu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Řízení pracovního výkonu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,88 MB

ISBN: 807261116X

POPIS
Řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu ("performance management") je novou manažerskou koncepcí, kdy nadřízený uzavírá s pracovníkem smlouvu o budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností. Dochází tu k provázání dosud relativně samostatných personálních činností: vytváření pracovních úkolů, vzdělávání a rozvoje pracovníků, jejich hodnocení a odměňování. Zároveň roste motivace pracovníků a posiluje se pozitivní vztah mezi nadřízeným a podřízeným, zaměstnancem a zaměstnavatelskou organizací. Známý autor (mj. Řízení lidských zdrojů, Anglicko-český výkladový slovník personalistiky), profesor VŠE na základě nejnovějších poznatků rozebírá nejen tuto novou metodu, ale i podmínky jejího efektivního zavedení v organizaci a v neposlední řadě její vliv na výsledky činnosti organizace i na vztahy uvnitř ní.
STÁHNOUT ČÍST
Co bude se zaměstnáním, když skončíte ve vězení? - Měšec.cz
Řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu ("performance management") je novou manažerskou koncepcí, kdy nadřízený uzavírá s pracovníkem smlouvu o budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností.
Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi - Michael ...
Řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků. Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s oblastmi řízení výkonu a systému odměňování, a jejich vazbou na firemní strategii.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY