CHOPN (Chronické obštrukční plicní nemoci) eBook

Fatimma.cz CHOPN (Chronické obštrukční plicní nemoci) Image

INFORMACE

Hledáte knihu CHOPN (Chronické obštrukční plicní nemoci)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Vladimír Koblížek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: CHOPN (Chronické obštrukční plicní nemoci).pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,91 MB

ISBN: 9788073453589

POPIS
Chronická obstrukční plicní nemoc je fenomén postihující miliony nemocných a zaměstnávající tisíce zdravotníků. V současné době ve světě paralelně existuje několik, bohužel ne zcela kompatibilních, léčebných návodů a iniciativ. Významné pokroky v oblasti farmakoterapie nacházejí odezvu ve změně klasifikace a celkového přístupu k diagnostice i komplexní terapii. Ambicí autorů je dát do souvislosti naše současné znalosti o této nozologické jednotce s úrovní zdravotního systému a reálnou klinickou praxí v České republice. Hlavní důraz je kladen na cílenou individualizovanou péči adekvátní symptomům a fenotypu každého nemocného přihlížející k závažným komorbiditám a k podávané medikaci.Reprezentativní autorský kolektiv vedený naším předním odborníkem v oblasti diagnostiky a léčby CHOPN, MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D., z Plicní kliniky LF v Hradci Králové, připravil knižní vydání českého guidelinu pro CHOPN, které je doplněno řadou instruktivních ilustrací a schémat.
STÁHNOUT ČÍST
CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc): příčiny ...
Nemoc někdy vyústí až do chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), která vede k poškození průdušek, omezení průtoku vzduchu v průduškách (obstrukci) a poškození plic, což může u nejtěžších forem nemoci dokonce narušit životně důležitou výměnu dýchacích plynů - kyslíku a oxidu uhličitého.
CHOPN - Chronická obstrukční plicní nemoc - Poradimesi.cz
plicní embolie. Je to právě těžká a velmi těžká CHOPN, která bývá s výše uvedenými stavy a nemocemi spojena, TTĚŽKÁ STADIA CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ ĚŽKÁ STADIA CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PPLICNÍ NEMOCI (CHOPN)LICNÍ NEMOCI (CHOPN) prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. Plicní a alergologické oddělení NZZ, Praha
SOUVISEJÍCÍ KNIHY