Trestný poriadok s komentárom eBook

Fatimma.cz Trestný poriadok s komentárom Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Trestný poriadok s komentárom! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Trestný poriadok s komentárom a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Trestný poriadok s komentárom.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,61 MB

ISBN: error

POPIS
Kolektív renomovaných autorov, pod vedením JUDr. Čentéša PhD., zástupcu riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR prináša vysoko profesionálny komentár Trestného zákona po rekodifikácii Trestného práva s účinnosťou od 1. januára 2006. Spolutvorcom projektu je aj JUDr. Milan Karabín, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a pracovníci Generálnej prokuratúry SR. Výhody publikácie:* úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný zákon * praktické a prehľadné komentáre sú doplnené judikátmi * zefektívnenie, zjednodušenie a zhospodárnenie trestného konania * štrukturálne zmeny v oblasti jednotlivých súdov * výrazné zmeny v konaní pred súdom * zdôraznenie samostatného postavenia súdov nezávislých od iných štátnych orgánov * podrobne spracovaný komentár s prehľadne analyzovanou judikatúrou
STÁHNOUT ČÍST
Trestný poriadok s komentárom.pdf | Ulož.to
TRESTNÝ PORIADOK. Zmena:650/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006 Zmena:692/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2007 Zmena:342/2007 Z. z. s účinnosťou od 21.decembra 2007 Zmena:643/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008 Zmena:61/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2008 Zmena:491/2008 Z. z. s účinnosťou od 15 ...
Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou
Kniha: TRESTNÝ PORIADOK s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. marcu 2014 Autor: autorov kolektív Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 1/2014 Z. z. Základným cieľom Trestného ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY