Rusko-slovenský a slovensko-ruský školský slovník eBook

Fatimma.cz Rusko-slovenský a slovensko-ruský školský slovník Image

INFORMACE

Hledáte knihu Rusko-slovenský a slovensko-ruský školský slovník? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Rusko-slovenský a slovensko-ruský školský slovník.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,19 MB

ISBN: 9788089530861

POPIS
Slovník je výbornou pomôckou pri osvojovaní ruského jazyka. Obsahuje slovnú zásobu pre základnú komunikačnú úroveň A, ktorá sa podľa stupňa ovládania cudzieho jazyka delí na úroveň A1 (fáza oboznamovania sa s jazykom) a úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov). Obidve komunikačné úrovne sú v slovníku prehľadne vymedzené, čo umožňuje rýchle a ľahké budovanie a rozširovanie slovnej zásoby v rámci každej konverzačnej témy. Slovník obsahuje aj prehľadný rusko-slovenský slovník a slovensko-ruský slovník v abecednom usporiadaní. Obsah slovníka vychádza z dokumentu Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ktorý bol vytvorený na pôde rady Európy a stanovuje záväzný rámec komunikačných spôsobilostí pre žiakov pri osvojovaní cudzieho jazyka.
STÁHNOUT ČÍST
Rusko-slovenský slovensko-ruský školský slovník ...
Nasledovný rusko-slovenský prekladový slovník & prekladač viet a slov umožňuje spoľahlivý a rýchly preklad z ruštiny do slovenčiny. ... Nasledujúci príspevok Slovensko-ruský prekladový slovník. Prekladač viet a slov zo slovenčiny do ruštiny. dnešný dátum: 12/05/2020. Webportál, info, novinky a zábava.
Nemecko - slovenský slovensko - nemecký školský slovník ...
Nasledovný rusko-slovenský prekladový slovník & prekladač viet a slov umožňuje spoľahlivý a rýchly preklad z ruštiny do slovenčiny. ... Nasledujúci príspevok Slovensko-ruský prekladový slovník. Prekladač viet a slov zo slovenčiny do ruštiny. dnešný dátum: 12/05/2020. Webportál, info, novinky a zábava.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY