Obchodní zákoník - úplné znění k 1. 1. 2001 s výkladem změn eBook

Fatimma.cz Obchodní zákoník - úplné znění k 1. 1. 2001 s výkladem změn Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Obchodní zákoník - úplné znění k 1. 1. 2001 s výkladem změn! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Obchodní zákoník - úplné znění k 1. 1. 2001 s výkladem změn a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Obchodní zákoník - úplné znění k 1. 1. 2001 s výkladem změn.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,51 MB

ISBN: 8024790165

POPIS
Publikace přináší úplné znění obchodního zákoníku s přehledným zdůrazněním změn přijatých novelami. Dosud nejrozsáhlejší novelizací obchodního zákoníku dochází především ke změnám v jeho první a druhé části. Z obecných ustanovení se jedná zejména o právní úpravu sídla, podniku, obchodní firmy a obchodního rejstříku, doplňují se ustanovení o neoprávněném podnikání a obchodních listinách. V části pojednávající o obchodních společnostech a družstvu se mění převážná většina ustanovení. Pozornost zasluhují vklady do společností, nová úprava koncernového práva, změny u přeměn společností a jejich nové formy, zejména převod jmění na společníka, změny při zrušení společnosti s likvidací, úprava zakládání a vzniku společností, zvyšování či snižování základního kapitálu, možnost zastavení obchodního podílu, nabídka převzetí, ovládací smlouva, právní postavení orgánů společností, překážky výkonu funkce či nové požadavky na stanovy akciových společností.V závazkové části se změny dotýkají především obchodního zastoupení a smlouvy o prodeji podniku; nově se upravuje smlouva o nájmu podniku.
STÁHNOUT ČÍST
Obchodní společnosti - Zákony pro lidi
Kupte knihu Obchodní zákoník - úplné znění s úvodním komentářem od Markéta Hajná, Pavel Pravda na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
Obcansky zakonik s komentarem levně | Mobilmania zboží
§ 38i paragraf 38i - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., porovnání znění k 29.9.2005; Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních § 237 paragraf 237 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., znění k 1.4.2011 § 107 paragraf 107 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb., znění k 1.1.2013
SOUVISEJÍCÍ KNIHY