Krizový management eBook

Fatimma.cz Krizový management Image

INFORMACE

Hledáte knihu Krizový management? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Miroslav Mareš? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Krizový management.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,30 MB

ISBN: 9788086929927

POPIS
Zajištění bezpečnosti občanů prostřednictvím krizového managementu je významným segmentem veřejných politik a také součástí veřejných služeb. Jde přitom o specifickou veřejnou službu, která je – na rozdíl od jiných veřejných služeb – jako je zdravotnictví, školství, sociální zabezpečení apod., obtížněji standartizovatelná, vzhledem ke kategoriím nahodilosti a pravděpodobnosti, které souvisejí s možnými hrozbami a riziky. To ovšem neznamená, že by krizový management neměl respektovat omezenost zdrojů, kontext současné restrikce veřejných financí a v řadě případů geopolitický rozměr a nadnárodní charakter generovaných událostí.Ve vztahu k České republice doposud chyběla monografie, v níž by byly podrobně analyzovány případové studie krizového managementu ve vazbě na různé druhy bezpečnostních hrozeb. Vzhledm k této skutečnosti se kolektiv autorů z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zpracoval studie, které se věnuji reakcím krizového managementu na iniciaci intencionálních hrozeb antropogenního původu, neintencionálních hrozeb antropogenního původu a hrozeb přírodního původu. U každého z druhů hrozeb byly vybrány a publikačně zpracovány důležité konkrétní hrozby, které se dotýkají bezpečnosti ČR.
STÁHNOUT ČÍST
Krizový management - Grafen Group
Krizový plán je plánovací dokument, který analyzuje různá rizika a krizové situace hrozící organizaci a popisuje detailní postupy, jak krizové situace a rizika zvládat v momentu, kdy nastanou. Jednoduše řečeno, jde o jakési manuály, co a jak je třeba dělat v případě krize. Mezi typické krizové situace patří:
PPT Krizový Management
Téma/žánr: krizový management, Počet stran: 396, Rok vydání: 2010, Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
SOUVISEJÍCÍ KNIHY