Finanční analýza a řízení podniku eBook

Fatimma.cz Finanční analýza a řízení podniku Image

INFORMACE

Hledáte knihu Finanční analýza a řízení podniku? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je František Kalouda? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Finanční analýza a řízení podniku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,25 MB

ISBN: 9788073806460

POPIS
I ve třetím vydání publikace zachovává strategickou orientaci druhého vydání – publikaci tedy profiluje zaměření na finanční řízení podniku s důrazem na využití potenciálu finanční analýzy v procesech finančního řízení. Význam finanční analýzy se v těchto souvislostech projevuje i v podobě jejích strategických aspektů, včetně komplexních strategických modelů (Balanced Scorecard a Reengineering). Kontinuita mezi vydáními je zachována, i pokud jde o aplikaci výsledků původních výzkumných aktivit. Ty jsou i v tomto případě využity k argumentovaným korekcím běžně tolerovaných chyb či nepřesností, jako jsou například: význam jednotlivých zdrojů financování podnikatelských aktivit, metodika a vypovídací schopnost bankrotních modelů, konkurenční výhody kapitálově lehké a těžké firmy či možnosti centrální banky v řízení ceny kapitálu. Třetí vydání zachovává pro čtenáře také možnost aplikovat a procvičit získané teoretické poznatky využitím ilustračních a neřešených příkladů. Ke stejnému účelu slouží i aplikace prvků případových studií. Úpravy a doplnění třetího vydání spočívají (mimo obvyklých aktualizací vybraných částí textu) především v zohlednění potřeb výuky. To vedlo v tomto případě k doplnění teorie finanční analýzy v oblasti časových řad se zaměřením na možnosti jejich predikce. S ohledem na uvedené obsahové změny třetího vydání, je publikace určena především vysokoškolským studentům a akademickým pracovníkům. Zároveň bude užitečná i zástupcům podnikové praxe.
STÁHNOUT ČÍST
Finanční analýza a řízení podniku - František Kalouda ...
Finanční analýza a řízení podniku, třetí rozšířené vydání, dotisk. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 328 s. ISBN 978-80-7380-646-. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS
1FP303 Finanční analýza a plánování podniku - Katedra ...
Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je předmětem úzce spojena s finančním účetnictvím, které
SOUVISEJÍCÍ KNIHY