Svět Jaroslava Šimsy eBook

Fatimma.cz Svět Jaroslava Šimsy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Svět Jaroslava Šimsy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Svět Jaroslava Šimsy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Svět Jaroslava Šimsy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,32 MB

ISBN: 9788086211916

POPIS
Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnosti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Akademické Ymky a účastníka protinacistického odboje.Práce zpřístupňuje dosud nepublikované dokumenty z pozůstalosti i záznamy rozhovorů s pamětníky. Rozsah a skladba textů nabízí překvapivě čtivou, ba dobrodružnou sondu do světa Jaroslava Šimsy, jak ho představovali ti, kteří ho duchovně vedli (E. Rádl a T. G. Masaryk), s nimiž se přátelil, pro něž se nasazoval, i ti, jimž odporoval. Plasticky před námi vyvstanou duchovní a politické zápasy první republiky i pomnichovské a nacistické destrukce demokracie a humanity.Bohatý obrazový doprovod.Předmluvu napsal Erazim Kohák.
STÁHNOUT ČÍST
Milena Šimsová - svět Jaroslava Šimsy - Filosofie a ...
Svět Jaroslava Šimsy . Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnosti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Akademické Ymky a účastníka protinacistického odboje.
ŠIMSOVÁ, Milena : Svět Jaroslava Šimsy
Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY