Akademická príručka eBook

Fatimma.cz Akademická príručka Image

INFORMACE

Akademická príručka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Findra. Přečtěte si s námi knihu Akademická príručka na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Akademická príručka.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,85 MB

ISBN: 9788080633929

POPIS
Príručka obsahuje široké spektrum odporúčaní, ktoré sa týkajú získavania a spracovania odborných informácií a prezentovania výsledkov práce v hovorenej, písanej, kombinovanej, v normovanej i nenormovanej podobe u nás aj v zahraničí.Užitočné informácie v nej nájdu stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, pedagógovia, školitelia, tútori, oponenti prác, doktorandi, vedeckí pracovníci, atestanti, ako aj odborníci z praxe.Z príručky sa dozviete• ako tvoriť odborný text a ako sa pripraviť na verejné vystúpenie• ako písať školské, záverečné a kvalifikačné práce, vedecký a odborný článok• ako pripraviť prednášku, poster, PowerPointovú prezentáciu• ako citovať a pracovať s bibliografickými informáciami• ako sa pripraviť na obhajobu bakalárskej, diplomovej a dizertačnej práce• čo znamená ochrana autorských práv a ako pristupovať k etickým otázkam pri prezentovaní práce• ako sa orientovať v indexových časopisoch a citačných indexoch• ako organizovať odborné podujatie• ako napísať profesijný životopis a ako sa pripraviť na pracovný pohovor• ako sa správať na akademickej pôde• ako sa pripraviť na cestu do zahraničia za štúdiom alebo na odborné podujatia
STÁHNOUT ČÍST
Akademická príručka - Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján ...
Všechny informace o produktu Akademická príručka, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Akademická príručka.
Knihy akademicka prirucka - Heureka.cz
Akademická príručka (Martin : Osveta, 2004) a nariadenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky pod názvom Metodické usmernenie 14/2009-R z 27.augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality,
SOUVISEJÍCÍ KNIHY