Veřejné statky eBook

Fatimma.cz Veřejné statky Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Veřejné statky! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Veřejné statky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Veřejné statky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,16 MB

ISBN: 9788074003530

POPIS
Publikace je zaměřená především na problematiku soukromého poskytování veřejných statků. V této souvislosti je vysvětlen fenomén tzv. černého pasažérství. Důraz je kladen na identifikaci a sumarizaci možností, které mohou tomuto jevu předejít, či ho nějakým způsobem omezit, aniž by byl nutný zásah státu do ekonomiky. Autor hledá odpověď na otázky: Mohou lidé dobrovolně spolupracovat, aniž by jim to bylo nařízeno? Za jakých podmínek může tato spolupráce nastat a které faktory jí mohou napomáhat? U kterých typů veřejných statků nelze tuto spolupráci naopak očekávat?Zvláštní pozornost je věnována jednomu z tradičních příkladů veřejného statku, a to charitativní činnosti. Právě příklad charity ukazuje, že spojení mezi veřejným statkem a veřejným poskytováním není v praxi pravidlem. Pro studium soukromého poskytování veřejných statků mají nezastupitelný význam ekonomické experimenty, které postupně vedly dokonce k přehodnocení teorie a jejímu značnému obohacení. Přínos publikace spočívá mj. právě ve spojení experimentální ekonomie a teorie veřejných statků. Autor uvádí příklady experimentů, které byly realizovány na zejména českých vysokých školách. Text je doplněn případovou studií Podoba a výsledky výukového experimentu s veřejnými statky a přílohami, které obsahují mj. vybrané modely teorie her. V závěru je uvedena aktuální literatura, nechybí ani jmenný a věcný rejstřík.
STÁHNOUT ČÍST
is.mendelu.cz
Volné zdroje, volné statky a veřejné statky 15.1 Volné zdroje Volný zdroj je takový zdroj, který je využíván bezplatně. Příkladem je bezplatné parkování na obecním pozemku, bezplatné táboření na břehu obecního rybníka nebo obecní pastvina, na které mohou pastevci bezplatně pást svá stáda.
veřejné statky - definice - čeština
1) Volné statky - tj. statky, které jsou neomezeně k dispozici (voda, vzduch, světlo) 2) Ekonomické statky - které se vyskytují v omezené míře a musí se určitým způsobem rozdělovat. Podle použití dělíme statky na: 1) Spotřební statky - které slouží besprostředně spotřebě, např. potraviny, uhlí, auta, oděvy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY