Renesanční domy moravsko-slezského pomezí eBook

Fatimma.cz Renesanční domy moravsko-slezského pomezí Image

INFORMACE

Renesanční domy moravsko-slezského pomezí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ondřej Haničák. Přečtěte si s námi knihu Renesanční domy moravsko-slezského pomezí na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Renesanční domy moravsko-slezského pomezí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,84 MB

ISBN: 9788087789278

POPIS
Publikace představuje doposud opomíjený segment kulturního dědictví specifického regionu na hranici dnešní České republiky a Polska – měšťanský dům v období renesance. Předkládané závěry, zjištěné na základě výzkumu, opřeného o metody práce uměnovědných a historických disciplín, jsou představeny v kontextu architektonické tvorby širšího středoevropského prostoru. Kniha přináší celou plejádu původních zjištění k řadě známých či dříve zcela opomíjených památek jak profánního, tak sakrálního stavitelství. Mimo objektů nacházejících se především v primárně zkoumané oblasti jsou v daných souvislostech analyzovány a interpretovány také mnohem vzdálenější stavby v dnešním Německu, Polsku či Rakousku. Kniha je určená jak odborníkům, tak laickým zájemcům o problematiku historické architektury či obecněji kulturního dědictví.
STÁHNOUT ČÍST
Renesanční domy moravsko-slezského pomezí | ARCHITEKTURA A ...
Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století Haničák Ondřej Slezské zemské muzeum 2016. vázaná, 279 str. ISBN 9788087789278
Wikipedie:Popiš památku/Ceny - Wikipedie
Renesanční domy moravsko-slezského pomezí Ondřej Haničák. 362 Kč . 290 Kč ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY