Odpisovanie majetku pre podnikateľov eBook

Fatimma.cz Odpisovanie majetku pre podnikateľov Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Odpisovanie majetku pre podnikateľov! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Odpisovanie majetku pre podnikateľov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Odpisovanie majetku pre podnikateľov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,85 MB

ISBN: 8080571406

POPIS
Z obsahu: 1. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku pred 1. 1. 19932. Prechod na nový spôsob odpisovania po 1.1.19933. Rozdiely medzi daňovýmiodpisovaním pred a po 1.1.19934. Právna úprava daňových predpisov5. Daňové a účtovné odpisovanie hmotného a nehmotného majetku6. Vymedzenie hmotného a nehmotného majetku pred daňové účely7. Vymedzenie nehmotného majetku pre daňové účely8. Vymedzenie iného majetku pre daňové účely9. Drobný hmotný a nehmotný investičný majetok10. Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania11. Subjekty oprávnené odpisovať hmotný a nehmotný majetok12. Podmienky pre vykonávanie daňových odpisov13. Vstupná cena hmotného a nehmotného majetku14. Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku...
STÁHNOUT ČÍST
Drobný dlhodobý hmotný majetok | Účtovníctvo a dane
Odpisovanie hmotného majetku s obstarávacou cenou 1 700 eur a menej. Táto kategória majetku nespĺňa podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov pre posúdenie hmotného majetku ako majetku odpisovaného, pričom problematiku tohto majetku zákon osobitne ani neupravuje.
Odpisy pri majetku poskytnutého na krátkodobý prenájom
komponentné odpisovanie majetku. Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou, bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver, na splátky; uvedenie majetku do užívania - osobitosti. ... Aktuálne/vybrané oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve. Od sféra, a.s.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY