Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců eBook

Fatimma.cz Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců Image

INFORMACE

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,11 MB

ISBN: 9788073086466

POPIS
Kolektivní monografie prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí rozvoje národních hnutí jako základu utváření moderních balkánských národů.Jedná se o interdisciplinární práci, která se snaží vytvořit plastický obraz proměn této oblasti Evropy tak, aby se český čtenář snadněji orientoval nejen v problematice19. století, ale aby i lépe pochopil kořeny často bouřlivého vývoje Balkánu též ve 20. století a době současné. Součástí výkladu tak není jen sledování rozvoje literatur, které se v té době rychle „modernizují“, zbavují se pozdně středověkých reliktů (kronikářská díla, chrestomatie starších textů, didakticko-náboženské publikace apod.), definitivně opouštějí již mrtvou univerzálnost církevněslovanského jazyka (Bulharsko, Makedonie), či složité utváření nových pravopisných pravidel, ale celkový kontext bouřlivých společenských a politických změn. Nesporná výhoda této publikace spočívá v pokud možno co nejobjektivnějším náhledu na tuto problematiku z pozice „nezúčastněné“ České republiky, neboť obdobné práce balkánského původu bývají zatíženy různými ustálenými stereotypy v pohledu na sebe sama i na sousedy. Text je doplněn ilustračním materiálem, zjednodušenými mapami, které pomohou českému čtenáři lépe se v proměnách Balkánu orientovat, a vybranou bibliografií členěnou podle národních literatur.Autoři: M. Černý, A. Jensterle-Doležalová,J. Horáková, I. Mikušiak, M. K. Nedvědová, J. Otčenášek, P. Vinš
STÁHNOUT ČÍST
Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u ...
Kolektivní monografie Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí rozvoje národních hnutí jako základu ...
Cvicebnice jazyka reckeho lucie hlavata levně | Mobilmania ...
Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců (pdf) ISBN: ... Součástí výkladu tak není jen sledování rozvoje literatur, které se v té době rychle "modernizují", zbavují se pozdně středověkých reliktů (kronikářská díla, chrestomatie starších textů, didakticko ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY