Motivace žáků efektivní komunikací eBook

Fatimma.cz Motivace žáků efektivní komunikací Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Motivace žáků efektivní komunikací! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Motivace žáků efektivní komunikací a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Motivace žáků efektivní komunikací.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,72 MB

ISBN: 9788026201984

POPIS
Kniha integruje poznatky a přístupy moderní pedagogiky se zaměřením na vztah učitele a žáka jako motivující prvek ve vyučování. Autorka vychází z poznatků humanistické psychologie a porovnává autoritativní a partnerský přístup ve vyučovacím procesu, které označuje jako přístup tlakem a tahem. Rozebírá výchovné i vzdělávací konfliktní situace a naznačuje možnosti, jak jim účinně předcházet. Objasňuje význam empatie ve vyučování. Zabývá se rozvojem vnitřní i vnější motivace žáka, ale i tím, jak rozmluvit „mlčícího“ žáka. Věnuje se neverbálním projevům učitele a jeho vlivu na motivaci žáka. Kniha je obohacena četnými příklady z praxe, cvičeními a poznatky z terénních výzkumů autorky.PhDr. Marta Mešková, Ph.D.,je psycholožka s pedagogickou praxí. Působí jako zástupkyně ředitele na SŠ. Působí jako odborný garant ve vzdělávací agentuře.
STÁHNOUT ČÍST
Motivace žáků efektivní komunikací / Mešková
Motivace žáků efektivní komunikací [praktická příručka pro učitele] ... 35 1.4.1 Bariéry v komunikaci.....36 1.5 Otázky učitele a taxonomie otázek.....42 1.5.1 Inovace taxonomie B. S. Blooma.....46 1.5.2 Typologie otázek učitele „z terénu\ Detail ...
Motivace žáků efektivní komunikací - Marta Mešková — Kniha.cz
Závěrečná část knihy je zaměřena na způsoby motivování žáků efektivní komunikací. Opět je podán konkrétní nástroj pro hodnocení kvality učitelovy práce v hodině, kterým si učitelé mohou sami vyhodnotit, nakolik se jim daří zajišťovat motivovanost žáků k vzdělávání (ovšem jaké jsou skutečné efekty takto ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY